Retourneren of ruilen (herroepingsrecht)

Mocht u om welke reden niet tevreden zijn over een bij ons gekocht product, dan kunt u binnen 14 werkdagen na levering het product het aan ons retourneren (in onbeschadigde en orginele staat, indien mogelijk in orginele verpakking). Na ontvangst en goedkeuring krijgt u hierover bericht. Het betaalde bedrag zal retour geboekt worden. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender, tenzij de produten verkeerd geleverd of defect zijn. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).

Neem ten aller tijden eerst contact op met ons: info@AVtools.nl

”De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Aandachtspunten bij retourrzending:

  • Meld uw retour altijd aan via info@avtools.nl;
  • U ontvangt, indien uw retour wordt geaccepteerd, een bevestiging per e-mail;
  • Stuur deze bevestiging mee met uw retourzending inclusief (kopie) factuur en klachtomschrijving;
  • Retouren zonder retourbevestiging worden niet geaccepteerd!;
  • Ga zorgvuldig om met de verpakking van een artikel;
  • Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de verpakking;
  • Verpak de retourartikelen indien nodig in een omdoos om transportbeschadiging tegen te gaan;
  • Zorg voor voldoende frankering van het pakket;
  • Problemen met de verzending, bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. Bewaar daarom altijd uw verzendbewijs.

 

U kunt uw product(en) retour sturen naar:

AVtools.nl
Bartholomeuslaan 31
2632DB Nootdorp

Geannuleerde bestellingen

Betaalde bestellingen die u heeft geannuleerd zullen worden gecrediteerd door de administratieafdeling van AVtools. U zult een creditfactuur ontvangen per post of mail. De betaling geschiedt altijd via een rekeningoverschrijving. Vergeet niet bij de annulering van uw bestelling uw rekeningnummer te vermelden. Terugbetaling van alle door u betaalde bedragen dienen zo spoedig mogelijk na herroeping van de overeenkomst plaats te vinden, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping. Normaliter zal dit ongeveer vijf werkdagen in beslag nemen.